Christos + Marini   Wedding at Ktima Argithea

PLACE: Attiki, Greece, Ktima Argithea