Antonis + Katerina   Wedding in Athens

PLACE: Athens, Greece, Ktima Argithea