Alex  + Georgia   Wedding at Alsos Nymfon

PLACE: Attiki, Greece, Alsos Nymfon